Ban Giám Hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH
Địa chỉ:
 47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, P.1, Q.6 , Tp. HCM
Điện Thoại: (08) 3859 0525 _ Fax: (08) 3952 0026
Email: info@benthanh.edu.vn
Website: www.benthanh.edu.vn

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

ThS Ông LƯƠNG QUANG NGỌC

Hiệu trưởng

2

LÊ THỊ CẨM VÂN

Phó Hiệu trưởng

3

Ông NGUYỄN HUY HÙNG

Phó Hiệu trưởng

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA BAN GIÁM HIỆU
 
I/ HIỆU TRƯỞNG:

    Ths. Ông Lương Quang Ngọc - Hiệu trưởng là người điều hành các hoạt động của Nhà trường, đại diện cho Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Cơ quan quản lý giáo dục và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

 • Tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị.
 • Quản lý các công tác chuyên môn về đào tạo, tổ chức chỉ đạo xây dựng và phê duyệt chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học của Nhà trường và các hoạt động giảng dạy, học tập trong trường.
 • Tổ chức và chỉ đạo công tác thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học và đào tạo, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động và việc làm.
 • Quản lý cán bộ, viên chức. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người học của trường; sắp xếp tổ chức và cán bộ của trường, thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật. Quyết định việc thành lập các hội đồng tư vấn, các phòng chức năng, các khoa, tổ bộ môn và các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường.
 • Quản lý người học; quyết định các công việc về tuyển sinh, thi, công nhận tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quản lý hành chánh, văn thư, lưu trữ. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền.
 • Quản lý tài chính, tài sản, thiết bị của trường; quản lý sử dụng các nguồn vốn hiệu quả và minh bạch vào công tác đào tạo, xây dựng và phát triển trường.
 • Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, lao động công ích, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành pháp luật, bảo vệ và giữ gìn môi trường vệ sinh, an ninh trật tự trường.
 • Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong trường; quyết định việc khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người học của trường theo quy định của Nhà nước.
 • Tổ chức hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.
 • Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.
 
II/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

    Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý trường, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

    1/ Phó Hiệu trưởng:
        Bà Lê Thị Cẩm Vân giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý điều hành và tham mưu cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực: Tổ chức, hành chính, cơ sở vật chất, tài chính. Chủ động trong công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc mình đảm nhiệm. Phụ trách trực tiếp:
 • Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;
 • Hiệu Trưởng cơ sở Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng văn hóa Bến Thành;
 • Phòng Kế toán tài chính;
    
    2/ Phó Hiệu trưởng:
        Ông Nguyễn Huy Hùng
giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý điều hành và tham mưu cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực: Liên kết, liên thông và quan hệ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chủ động trong công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc mình đảm nhiệm. Phụ trách trực tiếp:
 • Trưởng khoa May & Thiết kế thời trang;
 • Giám đốc Trung tâm Liên kết và quan hệ các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 •  Công tác học sinh, sinh viên;


Facebook Tuyển Sinh TC Bến Thành
Đã đạt thành tích đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở vật chất Năm học 2012 - 2013
Đã có thành tích tốt trong xây dựng Công đoàn cơ sở Vững mạnh Xuất sắc Năm học 2012 - 2013
Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến Năm học 2012 - 2013
Trung Tâm Hỗ Trợ Học sinh Sinh viên TP. HCM

TRA CỨU ĐIỂM THI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt online: 214

Số người truy cập: 1410720